VĚNOVALI JSME ALFASILVER DO VŠECH LÉKÁRNIČEK V DOMOVECH KLOKÁNEK
 
5 Kč Z KAŽDÉHO ALFASILVERU PŘISPÍVÁME NA SPORTOVNÍ POTŘEBY PRO DĚTI V KLOKÁNKU

 

Jak se do akce můžete zapojit?

 

 • Zakoupením zdravotnického prostředku Alfasilver 50 ml zařazeného do naší akce v lékárně v období prodeje zákazníkům
  od 1. 4. do 30. 8. 2019 přispějete na dar Fondu ohrožených dětí; platí do vyprodání do akce zařazených zásob.
 • Lékárna, která je do akce zapojena, je označena plakátem s označením projektu a samolepkou ve znění
  „Z každého Alfasilveru přispíváte 5 Kč na sportovní potřeby pro Fond ohrožených dětí, projekt Klokánek.“.

 

Pomáhejte s námi dětem v zařízeních Klokánek

 

Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, které poskytují rodinnou alternativní ústavní péči. Tyto domovy mají nepřetržitý provoz a přijímají děti vyžadující okamžitou pomoc.

Mohou přijímat děti na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí (předběžné opatření nebo rozsudek), žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí i na základě žádosti samotného dítěte či osoby, která malé dítě nalezne opuštěné nebo v jiné krizové situaci. V ČR je aktuálně 15 domovů.

Navštivte stránky http://www.fod.cz/nase-cinnost/klokanek

 

 

Tento projekt vznikl za laskavé podpory společnosti Hervis Sports

 

Bližší podmínky charitativní prodejní akce

 • Akce je časově omezena nákupem Alfasilveru 50 ml v lékárně zapojené do akce do 30. 8. 2019.
 • Akce je množstevně omezena, a to do vyprodání zásob konkrétních šarží Alfasilveru , tj. celkem 45.277 ks,
  které jsou do akce na podporu Fondu ohrožených dětí zařazeny, a to:
 • 5.926 ks šarže: 11A/18 (datum expirace 31. 8. 2021), v distribuci k 1.4.2019;
 • 19.352 ks šarže: 07B/19 (datum expirace 28. 2. 2022); a
 • 19.999 ks šarže: 10B/19 (datum expirace 1. 3. 2022).
 • Z výtěžku akce společnost Glenmark Pharmaceuticals Distribution s.r.o., IČ: 04727339 (dále jen „Společnost“), poskytne spolku Fond ohrožených dětí, IČ: 00499277, finanční prostředky v podobě účelového finančního daru na základě darovací smlouvy.
 • Finanční prostředky jsou Společností poskytnuty z výtěžku akce, na kterou bylo alokováno 45.277 ks Alfasilveru v distribuci prostřednictvím lékárenských distributorů do 30. 7. 2019 nebo do vyprodání zásob.
 • Více informací získáte v do akce zapojené lékárně či u Společnosti (kontaktní údaje).
 • Společnost si vyhrazuje právo podmínky charitativní akce kdykoliv změnit.

Glenmark Pharmaceuticals Distribution s.r.o.